Diabetes mellitus

Diagnostiek, complicaties en behandeling. Hét handboek met nieuwe perspectieven. 2e druk

dr. Adriaan Kooy

dr. Adriaan Kooy

Download hier het proefhoofdstuk 'De diabetische voet'

Diabetes mellitus is meer dan suikerziekte; het is feitelijk een vaataandoening veelal leidend tot een hartinfarct, een beroerte of andere vasculaire complicaties. Inzichten in nieuwe behandelingsmogelijkheden helpen ons bij het zoeken naar de optimale therapie. Maatwerk voor de individuele patiënt is dan cruciaal. Naast een nauwgezette glucoseregulatie wordt in toenemende mate accent gelegd op een intensief cardiovasculair risicomanagement. De richtlijnen daarvoor zijn de laatste jaren herhaaldelijk aangescherpt.

Diabetes mellitus is een praktijkgericht handboek met de meest recente inzichten over de preventie, opsporing en behandeling van diabetes. Gezien de duidelijke toename van het optreden van ‘pre-diabetes’ en diabetes in onze samenleving, kunnen deze inzichten populatiebreed bijdragen aan een aanzienlijke afname van cardiovasculaire ziekte en sterfte. Actuele kennis en een effectieve zorgstructuur met een constructieve samenwerking tussen de eerstelijns- en tweedelijnsgezondheidszorg zijn daarbij duidelijk van meerwaarde.

In deze tweede druk is de gehele inhoud geactualiseerd en zijn nieuwe thema’s toegevoegd of uitgebreid, zoals behandelopties bij zwangerschap en de relatie tussen DM2, insulineresistentie en kanker. Ook is een volledig nieuw overzicht toegevoegd over de effectiviteit en veiligheid van nieuwe geneesmiddelen bij de behandeling van DM2.
Diabetes mellitus
dr. Adriaan Kooy
Verschenen: mei 2010
Gebonden, geheel in full colour uitgevoerd met tientallen tekeningen, grafieken, tabellen en foto's.
Prijs: 49,50 euro